İçeriğe geç

Hastalarımız İçin Bilgiler

Bu sayfada, hastalarımız için kendilerinden istenilen tetkikler hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlayacak notlar yer almaktadır.

Patoloji nedir?

Patolojinin Türkçesi “Hastalık Bilimi”dir. Patoloji, hastalıkların nedenlerini, oluşum mekanizmalarını, hücrelerde, dokularda, organlarda ve organizmanın tamamında neden oldukları değişiklikleri inceler. Patoloji uzmanları, hastalıklara tanı koyan doktorlardır.

Patoloji uzmanları hastaları muayene etmiyorlar mı? Ben hiç patoloji uzmanı ile konuştuğumu hatırlamıyorum.

Bu soruyu sormakta haklısınız. Patoloji uzmanları genellikle ortalıkta görünmezler. Patoloji uzmanları, hastanelerin patoloji laboratuvarlarında, özel sektörde ise benzer amaçla kurulmuş laboratuvarlarda görev yapar ve hastaları muayene, tedavi ve takip eden hekimlere konsültan (danışman / rehber) olarak destek sağlarlar. Hastalar, çeşitli şikayetlerle, çok farklı uzmanlık alanlarından (genel cerrahi, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve daha birçokları) doktorlara muayene olmaya giderler. Başvurdukları doktorlar, hastaların şikayetlerini dinler, onları muayene eder ve tanı koymak için ihtiyaç duydukları çeşitli testlerin yapılmasını isterler. Bu testler çoğunlukla, kanda ve idrarda çeşitli biyolojik belirteçlerin ölçülmesi ve radyolojide kullanılan çeşitli görüntüleme yöntemleri ile organ ve dokuların incelenmesi şeklinde olur. Bazı durumlarda, organ ve dokularda tespit edilen anormalliklerin kesin olarak belirlenmesi ve adının konulması gerekir. Böyle durumlarda, ilgili doktorlar, hastalıklı organlardan kendiliğinden dökülen hücreler (eksfoliyatif sitoloji), özel araçlarla toplanan sürüntü örnekleri (kazıma sitolojisi), çeşitli tıbbi / cerrahi aletler yardımıyla küçük doku örnekleri (biyopsi) veya enjektöre takılı bir iğne yardımıyla çekilen az miktarda hücre (aspirasyon sitolojisi) örneği alarak, bunları incelemesi ve hastalığı kesin olarak teşhis etmesi için patoloji uzmanına gönderirler. Bazen de, hastalardan cerrahi müdahale ile organ ve organ sistemlerinin bir bölümü veya tamamı çıkarılır (rezeksiyon). Patoloji uzmanları, hastalardan elde edilen bu örnekleri inceleyerek hastalığın ne olduğuna ilişkin bir belge hazırlar. “Patoloji raporu” denilen bu belge, hastanın tedavisinin ve takibinin düzenlenmesi amacıyla kullanılır. Patoloji raporları, günümüz tıp pratiğinde bir hastanede üretilen en önemli tıbbi ve hukuki belgeler arasında yer almaktadır. Patoloji bölümünün bulunmadığı bir hastane, ne kadar modern görünürse görünsün, bir sağlık ocağı veya dispanser düzeyinin üstüne çıkamaz.